Touchscreen Controller

De OCL Digital Lighting Controller brengt nauwkeurig meten naar een hoger segment in de commerciële medicinale teelt. Na uitgebreid testen, is de OCL Controller klaar om duplex kweekruimtes te beheersen, met maximaal 150 ballasten per ruimte. (main/aux)

De controller kan tot twee temperatuursensors aansluiten om de temperatuur in de kweekruimte te meten. Met een sensor werkt de controller in “STANDARD MODE”, wanneer de andere sensor ook wordt aangesloten zullen de sensors of in” FOLLOW MODE” “INVERSE MODE” of “OPTIMUM MODE” werken.

De meegeleverde temperatuursensor moet zo dicht mogelijk bij de al aanwezige klimaatbeheersing temperatuursensors worden geplaatst, zodat beide sensors dezelfde temperatuur zullen meten. Wanneer een significant verschil in temperatuurmeting optreedt, kan de sensor via het Menu worden gekalibreerd.

AUX BOX

Naast de mogelijkheid tot het beheren van maximaal 300 ballasten, maakt de controller het mogelijk om twee AUX BOXEN te beheren. Met de AUX BOX, welke apart besteld kan worden, is het mogelijk om bijvoorbeeld een ontvochtiger, extra ventilatie of verwarming aan te sluiten.

High Temperature Auto Save Temp en Shutdown Temp

De “AUTO-SAVE TEMP” functie zorgt ervoor dat, wanneer de temperatuur in de ruimte te hoog wordt, de aangesloten lampen automatisch gaan dimmen. Hierdoor wordt schade aan de planten door verbranding voorkomen.

Belangrijk is de “SHUTDOWN TEMP” functie; een extra beveiliging voor het geval dat de temperatuur in de ruimte niet omlaag gaat na het inschakelen van de “AUTO-SAVE TEMP”. Dit kan komen door een defecte afzuiginstallatie of klimaatsysteem.

Een handmatige reset van de “SHUTDOWN TEMP” is dan nodig om het systeem te herstarten.

Let op! De controller is geen vervanging voor een klimaatsysteem, de primaire functie van de controller is om beschadiging van gewassen te voorkomen met de “AUTO-SAVE TEMP” en “SHUTDOWN TEMP” functie.

RISE & FALL OPTIES

De Touchscreen Controller volgt de natuur met de “RISE/FALL” functie, waardoor de planten geleidelijk opwarmen en respectievelijk afkoelen.

INDEPENDENT CUSTOMIZE LIGHT CYCLES (2 RUIMTES)

De Main en AUX lichtcyclus kunnen onafhankelijk van elkaar op een eigen schema draaien.
Ideaal voor het beheersen van een groei en een bloei lichtcyclus met een controller.

STANDARD & ASYNCHRONOUS TIMER CAPABILITY

De klok kan worden ingesteld op 24H of naar behoefte van de kweekruimte.
Simuleer daglicht uren of verminder de tijd tot de oogst door de klok asynchroon te gebruiken en of 10/10 te draaien, alles is mogelijk!

Data Log

Elke gebeurtenis die plaatsvindt in de kweekruimte wordt geregistreerd en opgeslagen in een Data Log.

OCL FEATURES

• MAKKELIJK TE PROGRAMMEREN
• EENVOUDIGE LOOK EN FEEL
• DATA LOG
• ACCURATE TEMPERATUUR OBSERVATIE
• RISE & FALL OPTIE
• AUTO SAVE TEMP & SHUTDOWN TEMP
• ONAFHANKELIJKE LICHTCYLUS (2 RUIMTES)
• ASYNCHRONE KLOK
• AUX BOX PLUG&PLAY
• BEHEER 300 ARMATUREN

OCL AUX BOX ABM1

De controllers werken op een lage voltage, deze zijn niet in staat om randapparatuur aan te sturen. De ABM1 is speciaal ontwikkeld voor de OCL Controllers.

Door de ABM1 wordt functionaliteit aan de OCL Controller toegevoegd, waardoor de controller in staat is om randapparatuur aan te sturen zoals, verwarming, ontvochtiger en CO2 apparatuur tijdens de licht cyclus, zoals bepaald in de ingestelde licht uren in de controller.

MANUAL